گروه مبلمان دستبافت کوهبر

دستبافت، بی انتها، ماندگار

نمایندگی در کشور

مشتری مداری

کیفیت جهانی

5000

ساعت مطالعه و توسعه

7

کشورهای صادر شده

240

تعداد محصولات تولید شده

470

تعداد کارمندان

نظر مشتریان در مورد ما